Home Tarih Antik Tarih HATHOR Mısır Mitolojisi

HATHOR Mısır Mitolojisi

     HATHOR Mısır Mitolojisinde doğum, bereket, aşk, evlilik ve müzik ile ilişkilendirilen gök tanrıça olup, 3 bin yıldan uzun bir süre tapınıldığı bilinmektedir. Çeşitli söylencelerde dişi aslan, firavun inciri, hurma ağacı ama çoğunlukla inek veya inek başlı kadın formunda tasvir edilen Hathor’un adı “Horus’un Evi” anlamına gelmekte, Yaşlı Horus’un karısı, Genç Horus’un ise annesi olduğuna inanılmaktaydı. Dört ayağı
gökyüzünü taşıyan sütunlar, göbeği ise gökyüzünü
sembolize eden inek tanrıçanın boynuzları arasında bir
güneş diski ile Uraeus (stilize edilmiş kobra yılanı)
bulunmakta olup, geç dönem tasvirlerinde 2 kuş tüyü,
menat kolyesİ ve sistrum (metal çıngırak) da taktığı
görülme ktedir.

     M.Ö. 3100 yıllarına tarihlenen ve eski hiyeroglif yazıtını içeren Narmer paletindeki tasvirinden başlangıçta
sadece inek tanrıçayken 1 . Hanedan döneminden
itibaren gökyüzü tanrıçası rolüne büründüğü ve güneş
tanrısı Horus ile ilişkilendirildiği sanılmaktadır ki bu
dönemde “Güneşin gözü” olarak anılmıştır. M.Ö. 3. Bin
yıldan itibaren tanrıça Nut ile birlikte Samanyolu ile
ilişkilendirilmiş olup, “Tufan” veya “Büyük Sel Baskını”
anlamına gelen Mehturt adıyla da bilinmekteydi.

Tanrıça kimi kaynaklarda tıpkı İsİs gibi Ra’nın kızı ve
karısı olarak gösterilmiş hatta Bast ile
özdeşleştirilmiştir. Hathor’u Yunanlar Athyr adıyla
Aphrodite, Romalılar ise Venüs ile özdeşleştirmekteydi.
Antik Mısırlılar Samanyolunu gökyüzündeki Nil nehri
olarak görmekte ve memelerinden süt akan kutsal inekHathor tarafından oluşturulduğuna inanmaktaydı.Thebes mezarlığının koruyucusu olan Hathor aynızamanda öteki dünyada yaşamı sağlayan bir tanrıçaolarak görülmekteydi. Kült merkezleri Dendera ile Kusae olan tanrıçanın ünü Suriye kenti Byblos’a dek yayılmış olup burada “Turkuaz Hanım” olarak bilinmekte, oğlu İhi veya Ahî ile birlikte tapınılmaktaydı.

Fotoğraf  : Tanrıça Hathor’un Dendera tapınak
kompleksinde bulunan rölyefi.

Kaynak iŞI : Dünya Mitolojisi – Özhan Öztürk.

Exit mobile version